Een woning waarin je vanaf jongs af aan al heerlijk in kunt wonen en die gericht is om ook later langer thuis te blijven wonen. Zodat ook op het moment dat u ouder wordt of om welke reden dan ook minder te been bent in deze levensloopwoning kunt blijven wonen.