Referenties

Selecteer een type referentie:
Frank super trots op zijn woningaanpassing
Onze zoon Frank heeft vanaf geboorte al heel veel extra zorg nodig. Naar mate hij ouder wordt verhoogd de zorgdruk bij ons. Lopen, balanceren gaan bij hem o.a. lastig. In…
Jan en Geraldina Abma
Bouwbedrijf Scheenstra is benaderd voor het bouwen van een duurzame woning voor werken en wonen. De woning stond centraal bij de ambitie voor het creëren van een co2 neutrale bedrijfsvoering.
Familie De Vries
Wij vonden het heel fijn dat er steeds meegedacht werd en ideeën aangereikt werden. En als wij tijdens de bouw iets anders nog wouden, was dat geen probleem!